Saņemta apliecība par profesionālās pilnveides programmas apguvi

Saņemta apliecība par profesionālās pilnveides programmas apguvi

Vienpadsmit uzņēmīgas jaunietes no 9.b, 10. un 11. klases ir apguvušas profesionālās pilnveides izglītības programmu 20P 345 25 1 Darba ar jaunatni vadība, “Panākumu Universitāte” un saņēmušas apliecību  par to. Tās ir:

Eva Renāta Bitmane (9.b)

Undīne Jenča (9.b)

Elīna Krūmiņa (10.)

Justīne Motte (10.)

Stefānija Anna Pazāne (10.)

Tīna Evelīna Rudzīte (10.)

Kristiāna Seņkova (10.)

Milda Monta Grīnberga (11.)

Rūta Kaļva (11.)

Laura Mangulsone (11.)

Kristīne Oinaskova (11.)

Divu gadu laikā jaunietes ir apguvušas  sekojošus mācību priekšmetus:

  • ievads uzņēmējdarbības pamatos,
  • psiholoģijas pamati.
  1. klases audzinātāja Smaidīte Rudzīte