Tiks uzsākta Alojas Ausekļa vidusskolas infrastruktūras sakārtošana

15. jūlijā Limbažu novada pašvaldība ir noslēgusi aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi projekta “Skolēniem un satiksmei drošas infrastruktūras izveide Alojas Ausekļa vidusskolai pieguļošajā teritorijā – Skolas ielā, līdz Kluba ielai, Ausekļa ielā, līdz Kalēju ielai Alojā, Alojas novadā” īstenošanai par aizdevuma summu 190 154,00 EUR. Aizdevums tika piešķirts atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.

Investīciju projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas: 223 710,73 EUR.

Aizņēmuma kopējais apmērs 85%: 190 154,00 EUR.

Pašvaldības budžeta līdzfinansējums būvdarbiem 15%: 38 458,38 EUR.

Par projektu:

  1. gadā ekspluatācijā tika nodota atjaunotā Alojas Ausekļa vidusskolas Lielā ēka. Šobrīd pašvaldība, saņemot aizdevumu no valsts budžeta, sakārtos skolas teritorijas infrastruktūru un labiekārtos to atbilstoši normatīvajām prasībām, lai nodrošinātu satiksmes drošību, bērnu drošību ceļā uz skolu, piebraukšanas un apstāšanās iespējas pie Alojas Ausekļa vidusskolas.

Projekts paredz satiksmes organizācijas uzlabojumus 3 posmos:

1.posmā ir paredzēta drošas infrastruktūras izveide skolas teritorija – paredzēts jauns projektētais apgriešanās laukums ar autostāvvietām ar bruģa iesegumu – drošai bērnu atvešanai uz skolu un pēc tam drošai nokļūšanai skolas telpās, gājēju ietvi ar bruģa iesegumu, droša  velo josla ar bruģa iesegumu, paredzot un izvietojot jaunas ceļa zīmes dažādus marķējumus, radot atbilstošus apstākļus bērnu drošībai. Apgriešanās laukums saistīts ar projektā iekļauto Ausekļa ielu. Uzbraukšana un nobraukšana notiks no pārbūvējamā  Ausekļa ielas posma.

2.posmā paredzēts pārbūvēt esošo Ausekļa ielas fragmentu līdz Kalēju ielai, pārplānojot esošo ielas daļu drošas infrastruktūras izveidei ārpus  skolas teritorijas galvenajā piebraucamā ielā –  pārbūvējot esošo ielu un ietvi par  ietvi ar bruģa iesegumu un pārbūvējot esošo ielu (brauktuvi) par apvienoto brauktuvi ar drošu, marķētu velo joslu vienā līmenī.

3.posmā paredzēts pārbūvēt esošo Skolas ielas fragmentu līdz Kluba ielai, pārplānojot esošo ietves/ielas daļu drošas infrastruktūras izveidei ārpus  skolas teritorijas galvenajā gājēju ielā, piekļūšanai pie skolas – esošo asfaltēto ietvi 3,00 m platumā pārbūvēt par bruģētu ietvi.

Projektu paredzēts pabeigt līdz š.g. novembrim.

Par būvdarbiem noslēgts līgums ar  SIA “TasTur” par kopējo summu 223 710,73 EUR ar PVN. Autoruzraudzību veiks  SIA “Kroks R” par summu 847 EUR, būvuzraudzību veiks SIA “Marčuks” par summu 2 284,48 EUR ar PVN.

Sagatavoja: Jana Mošura
Foto: Laimonis Mangulsons