Tēvu un dēlu godasardze Lāčplēša dienā

Tēvu un dēlu godasardze Lāčplēša dienā
Savu karogu, dēls, tev es nododu :
Klāt vecums stājas –
Ņem viņu un nes to tālāku,
Kā latvim klājas.
Lai vienmēr paliktu balts un tīrs
Tas mums par slavu,
Dēls, nes to ar godu kā goda vīrs
Caur dzīvi savu.
Un kad tev ar pienāk reiz mūža riets
Un spēki plokas ,
Tad baltu un tīru, dēls, tālāk to sniedz
Sava dēla rokās.
/Vilis Plūdonis/
 
No visas sirds sveicam Lāčplēša dienā! Paldies sakām tēvu un dēlu goda sardzes dalībniekiem:
Indulim un Artūram Rjabinoviem
Gatim un Markusam Veidēm
Vitālijam un Robertam Beļakoviem
Guntim un Kristeram Krūmiņiem
Arnim un Markusam Zālamaņiem
Didzim un Džeremijam Dubrām
Dmitrijam un Andreasam Meļņičenko
Pēterim un Oskaram, Edvardam, Kārlim Pētersoniem
Arnim un Sīmanim, Miķelim, Ansim Siliņiem
Kasparam un Ērikam Rozīšiem
 
 
 
Foto: Niklāvs Martinsons ,Zanda Bīviņa, Diāna Dubra
Sagatavoja: Ineta Lopenova