Jautrā noskaņā aizvadīti Mārtiņi

Jautrā noskaņā aizvadīti Mārtiņi
Aizvadītajā nedēļā jaunāko klašu skolēni atzīmēja Mārtiņdienu. Skolēni svētkiem bija nopietni gatavojušies. Par to liecināja pašu gatavotās galvas maskas, sarūpētais cienasts, apgūtās dziesmas un rotaļas.
Zināšanas par Mārtiņiem skolēni demonstrēja, piedaloties interaktīvajā spēlè Kahoot, kas skolēnos raisīja neviltotu sajūsmu.
Katrs čaklais masku gatavotājs tika pie diploma un saldām balvām. Tāpat tika apbalvoti zināšanu konkursa laureāti.
Paldies 1.-3.klašu audzinātājām, mūzikas skolotājai Anitai, sporta skolotājai Jutai par aktīvu iesaistīšanos, lai skolēni sajustu īstu Mārtiņdienas noskaņu. 
 
 
Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko
L.Lilenblates-Sipko foto