Skolēni gatavo un sūta piparkūkas bijušajiem skolotājiem

Smaržo, smaržo, kas pa visu skolu smaržo. Mūsu skola Ziemassvētku nedèļā smaržoja pèc piparkūkām. Visas klases cepa un greznoja piparkūkas, lai tās aizceļotu pie mūsu bijušajiem pedagogiem.
Skaistās, pašu darinātās kārbās saliktas piparkūkas tās ceļos pie Māras Ozolas, Birutas Frošas, Paula Apsīša, Līgas Gūtmanes, Rasmas Līsmanes, Aldas Bērziņas, Zaigas Gruntes, Laimas Kalniņas, Hildas Bērziņas, Aīdas Balgas.
Jaukus svètkus, skolotāji!
Paldies skolotājām Rūtai Ezerniecei un Inesei Strazdiņai par piparkūku cepšanas noslēpumu atklāšanu dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta stundās.
 
Sagatavoja Ineta Lopenova, direktores vietniece audzināšanas jomā