Ar sacensībām brīvā dabā atceras Barikāžu notikumu gadadienu

Ar sacensībām brīvā dabā atceras Barikāžu notikumu gadadienu
 
19. janvāri klašu komandas piedalījās jaunsargu organizētajās sacensībās par godu Barikāžu laika gadadienai.
Četros kontrolpunktos komandām bija jāveic dažādi uzdevumi – jāatbild uz jautājumiem par Barikāžu laika notikumiem, nācās iekurt ugunskuru un vārīt tēju, bija jāsniedz pirmā palīdzība cietušajam, bet nobeigumā jāveic komandu vienojošs uzdevums.
 

Kontrolpunktus vadīja un pieskatīja 10. klases skolēni, kuri skolā apgūst valsts aizsardzības mācību. 
Katrās sacensībās ir arī uzvarētāji:
1.vietu ieguva 9.klase, 2.vieta – 8.klasei, 3.vieta – 7.a klasei, bet 4.vieta – 4.b klasei.
Paldies jaunsargu instruktoram Arnim Cànam par sacensību organizēšanu!
 
Sagatavoja Ineta Lopenova