Laimīgās dienas

Laimīgās dienas

25., 26. aprīlī, 2. un 5. maijā skola rīko Laimīgās dienas. Tās ir dienas, kurās skolēniem tiek dota papildu iespēja nokārtot pārbaudes darbus, kuros dažādu iemeslu dēļ nav iegūts vērtējums vai vēlas vērtējumu uzlabot.

Pierakstīšanās Laimīgajām dienām jau sākusies! To var izdarīt skolā pie 1. stāva dežuranta.