Žetona vakarā saņemti žetoni un doti spēka vārdi

Žetona vakarā saņemti žetoni un doti spēka vārdi

Jau gadu desmitiem gadā ir diena- Žetonu vakars – svētki ar ierastām tradīcijām: abiturientu žetonu saņemšanu, spēkavārdiem eksāmenos un tradicionālo klases priekšnesumu.

8.aprīlis- 65. Žetonu vakars- diena, kas bija īpaša Alojas Ausekļa vidusskolas 12. klases audzēkņiem un viņu klases audzinātājai, vecākiem, skolotājiem un viesiem.

Pasākuma moto „Trešais zvans”

Jaunieši ienākot zālē ar savām bērnības mīļmantiņām, mudināja klātesošos mazliet aizceļot bērnības pasaulē. Līdz noskanēja pirmais zvans, kad jāuzsāk skolas gaitas.

Mazliet viesiem lika pasmaidīt Lauras sagatavotā prezentācija ar jauniešu dubultfoto bērnībā un tagad. Protams, vislielākie paldies vēlējumi, kurus papildināja skanīgā dziesma ar Rūdolfa ģitārspēles un skolotājas Anitas pavadījumu, tika nodoti vecākiem.

Atskanēja otrais zvans. Vārds tika dots direktorei.

Pasākuma emocionālākais mirklis allaž ir tas, kad skolēni saņem īpašo savas skolas simbolu- žetonu, kas vienmēr atsauks atmiņā Alojas Ausekļa vidusskolā pavadītos skolas gadus un mudinās atkal visus satikties skolas salidojumā, jau šā gada 20. augustā. Simbolisko dāvanu saņēma arī 12. klases audzinātāja Aija Kalnmača.

Skolas žetons pasākuma laikā tika piesprausts arī pie skolas karoga. Šis godpilnais uzdevums tika uzticēts Laurai, Montai un Ingum. Izskanēja arī skolas himna „Dar, man tēvis pastaliņas”.

Apsveikumus un laba vēlējumus 12.klases jaunieši saņēma arī no 11. klases skolēniem un viņu audzinātājas Smaidītes Rudzītes.

12.klases skolēnus un audzinātāju sveica arī Alojas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Dace Tauriņa.

Svinīgās daļas nobeigumā izskanēja veltījuma dziesma visiem klātesošajiem.

Tālāk sekoja fotografēšanās, un visi pēc neliela mirkļa tika aicināti sadzirdēt trešo zvanu, kurš klātesošos aicināja uz 12. klases lugas iestudējumu-  Gunta Frīdenfelde „Trešais zvans”.

Paldies visiem, kas bija šajā vakarā kopā ar mums!

Lai mums viss izdodas!                           

12.kl. jaunieši un audzinātāja Aija

Foto: Liāna Lilenblate-Sipko