Skolas piedāvājums topošajiem vidusskolēniem

Skolas piedāvājums topošajiem vidusskolēniem

Alojas Ausekļa vidusskola 2022./2023.m.g. topošajiem vidusskolēniem piedāvā 3 mācību priekšmetu kursu komplektus un vairākus izvēles mācību priekšmetus. 

1.variants

pamatkursa priekšmeti vispārīgā vai optimālā līmenī + angļu valoda, ģeogrāfija un dizains un tehnoloģijas padziļinātā līmenī + projekta darba izstrāde. Papildu skolēns var izvēlēties apgūt mācību priekšmetus no piedāvātajiem izvēles kursiem.

2.variants

pamatkursa priekšmeti vispārīgā vai optimālā līmenī + angļu valoda, ģeogrāfija un kultūra un māksla padziļinātā līmenī + projekta darba izstrāde. Papildu skolēns var izvēlēties apgūt mācību priekšmetus no piedāvātajiem izvēles kursiem.

3.varinats

pamatkursa priekšmeti vispārīgā vai optimālā līmenī + angļu valoda, ģeogrāfija un ķīmija padziļinātā līmenī + projekta darba izstrāde. Papildu skolēns var izvēlēties apgūt mācību priekšmetus no piedāvātajiem izvēles kursiem.

Izvēlei piedāvājam – uzņēmējdarbības pamatus, psiholoģiju, digitālo dizainu, valsts aizsardzības mācību, robotiku.

Uzņemšana no 20.jūnija plkst.10-14 (darba dienās). Līdzi ņemt sekmju izrakstu, apliecību par pamatizglītības ieguvi un personu apliecinošu dokumentu.