Apstiprināts programmas “Erasmus+” projekts “Kompetenču stiprināšana”

Valsts izglītības attīstības aģentūra apstiprinājusi Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus+ K1 projektu “Kompetenču stiprināšana”.  Tā īstenošanas laikā, no šī gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31. augustam, Alojas Ausekļa vidusskolas pedagogiem paredzētas 8 vietas profesionālajos pilnveides kursos Spānijā, 8 vietas darba ēnošanas vizītēs Igaunijā un Polijā. Savukārt savā skolā pieredzes apmaiņā uzņemsim poļu kolēģus. 

2022./2023.m.g. laikā tiks īstenotas arī 2 skolēnu mobilitātes uz Portugāli un Itāliju, lai iepazītu sadarbības skolas, to aktivitātes. Katrā mobilitātē dosies 5 skolēni ar 2 pavadošajiem pedagogiem.  

Apstiprinātais finansējums projektam ir 41453,00 EUR.