Alojas Ausekļa vidusskolas pedagogi viesojas Rakverē Igaunijā

 

Programmas “Erasmus+” projektā “Kompetenču stiprināšana” 25. un 26. augustā Alojas Ausekļa vidusskolas 4 pedagogi viesojās Rakveres privātajā ģimnāzijā, lai vēl pirms jaunā mācību gada gūtu idejas un pieredzi, iepazīstoties ar to, kā igauņu kolēģi īsteno izglītības reformu.

Tajā ir gan kopīgais, gan atšķirīgais. Būtība vērsta uz tēmu apskatu vienlaicīgi vairākos priekšmetos, tomēr, kā atzīst paši skolotāji un administrācija, tad sadarbību un caurviju prasmes vieglāk īstenot sākumskolā, kur viens skolotājs māca vairākus priekšmetus.

Privātskolas statuss dod brīvību lēmumu pieņemšanā. Skola uzcēlusi atsevišķu ēku sākumskolai, iegādājusies ēkas bērnudārzam un mākslas un mājturības stundām, jo vecajā skolas ēkā trūcis telpu. Pašlaik skola maksājusi par apkures pieslēgšanu pilsētas centralizētajai sistēmai, lai atteiktos no savas autonomās apkures ar Krievijas gāzi. Līdz ar to esot nedaudz jāatliek nākamo attīstības sapņu realizēšana – pasākumu zāles būve sākumskolai.

Skolā izvietotas modernas atkritumu tvertnes šķirošanai. Lai arī atturīgā stilā veidotās klases lielās skolas ēkā tiek labiekārtotas ar interaktīvjiem ekrāniem, interesanti, ka sākumskolas jaunākajās klasēs apzināti nav ne tikai interaktīvo tāfeļu, bet pat projektoru un datoru. Iekārtojums no dabīga materiāla maigos toņos, sekojot Valdorfskolas principiem. 

Alojas Ausekļa vidusskola īsteno Erasmus+ projektu “Kompetenču stiprināšana” 2022-1-LV01-KA122-SCH-000073673.  Apstiprinātais 100% ES finansējums projektam ir 41453,00 EUR Tā ietvaros vēl notiks ēnošana Polijā, 8 skolotāju kursi Spānijā, skolēnu grupas mobilitāte Portugālē un Itālijā.

Sagatavoja Vineta Tiltiņa