Mācību darba organizācija 19. un 20.septembrī

19. un 20. septembrī Alojas Ausekļa vidusskolā mācības tiek organizētas attālināti, attīstot skolēna pašvadītas mācīšanās prasmes.

Mācību uzdevumi katrai klašu grupai pieejami skolvadības portālā www.eklase.lv

Klātienes mācības atsākam 21.septembrī.