Erasmus+ projekta aktivitātes

Ar Erasmus+ projekta “Kompetenču stiprināšana” atbalstu mūsu skolēniem ir iespēja brīvos brīžus skolā pavadīt interesantāk. Projekta ideja, ka skolēni pavada laiku aktīvi, veido skolas ikdienu aizraujošāku, jēgpilnu, tika pirmkārt risināta, uzlabojot materiālo bāzi. Skolas atpūtas stūrī uzstādīts novusa galds, pirms Ziemassvētkiem rūķis atnesis dambretes komplektus, angļu un vācu valodas mācību spēles, kā arī prāta mežģus. 

 

Alojas Ausekļa vidusskola īsteno Erasmus+ projektu “Kompetenču stiprināšana” 2022-1-LV01-KA122-SCH-000073673.  Apstiprinātais 100% ES finansējums projektam ir 41453,00 EUR Tā ietvaros vēl notiks ēnošana Polijā, 2 skolotāju kursi Spānijā, skolēnu grupas mobilitāte Itālijā.