Pateicamies par atbalstu!

PATEICAMIES PAR ATBALSTU!
 
Alojas Ausekła visusskolas kolektīvs saka lielu PALDIES mūsu vecàkiem, draugiem, labvēļiem un sadarbības partneriem par atsaucību, ieinteresētību un atbalstu skolas dzīves un màcību vides uzlabošanā. Novèrtèjam un no sirds priecàjamies par to, kas mums IR!
PALDIES! Lai IR sadarbība arī  2023.!
 
LAIMĪGU JAUNO GADU! 
 
P.S   Video salikts no skolènu veidotajiem màcību video, iepazīstot Limbažu novada simboliku.