Projekta “Latvijas skolas soma” pasākumi 1. semestrī

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.

Programmas ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu. Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā.

Par pasākumiem Alojas Ausekļa vidusskolā 2022./2023. m. g. 1. semestrī lasiet šeit

 

Informāciju par projekta Latvija skolas soma pasākumiem sagatavoja  Ineta Lopenova (direktora vietniece audzināšanas jomā)

 

Publikācija: Laikraksts “Auseklis” 2023. gada 13. janvāris

Arī alojieši izmanto Latvijas skolas somas piedāvājumus

Kopš 2018. gada izglītības iestādes var iesaistīties kultūrizglītības programmā Latvijas skolas soma, kas nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes. Arī mūsu novada skolas aktīvi izmanto šo iespēju.
Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece Ineta Lopenova pastāstīja, ka pirmajā semestrī centušies iesaistīt skolēnus maksimāli dažādos pasākumos.

Devītklasnieki Rīgā apmeklēja Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju. Aplūkojot pastāvīgo ekspozīciju, klausoties muzeja speciālistu stāstīto, veicot interaktīvus uzdevumus un paši praktiski darbojoties, gan atkārtojuši zināmo par dizaina mākslas darbiem, materiāliem, dažādiem autoriem, gan uzzinājuši daudz ko jaunu. Vēlāk skolēni pildīja arī testu par dizaina darbnīcā iegūto informāciju.

Savukārt 10. un 11. klases jaunieši devās uz Valmieras Drāmas teātri, lai noskatītos izrādi Mēs, roks, sekss un PSRS. – Tā skolēniem bija lieliska iespēja labāk izprast padomju laika vēstures notikumus, tāpat pievērst uzmanību tam, par ko viņi mācās teātra mākslas stundās, scenogrāfijai, dialogiem, kustībām, – sacīja
I. Lopenova. Veiksmīga sakritība, ka izrādi jaunieši apmeklēja pēc tam, kad TV bija pārraidīta Spēlmaņu nakts balvu pasniegšanas ceremonija, kur šī Valmieras teātra  izrāde bija nominēta vairākās kategorijās.
Iepriekšējo gadu pandēmijas laika ierobežojumi ienesa savas korekcijas arī programmas Latvijas skolas soma piedāvājumā – skolēni vairāk varēja piedalīties tiešsaistes nodarbībās, noskatīties koncertus
vai izrādes internetā. Arī šobrīd, kad atkal iespējami klātienes pasākumi, skolas tomēr savureiz izmanto e-vidi, ietaupot laiku, kas būtu jātērē braucieniem, arī finanses. Tā Alojas Ausekļa vidusskolas 9. un 12. klašu
skolēni noskatījās e-izrādi Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris par Latvijas valsts proklamēšanu 1918. gadā. Jauniešus pārsteigusi iestudējuma forma – tā nebija gluži tradicionāla luga, bet gan aktiera itin
asprātīgs stāstījums, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, specefektus un mūziku. Pārdomas raisījusi atziņa, ka reizēm šķietami nenozīmīgs viena vai dažu cilvēku lēmums var izraisīt vērienīgus notikumus, ietekmēt
pat visas valsts vēsturi.
Alojieši noskatījušies un noklausījušies arī vairākas koncertlekcijas: Ceļojums gadalaikos. Ziema; Ceļojums apkārt pasaulei; Lāčplēša diena; Mūsu stāsts par Rīgu. Šo piedāvājumu izmantoja mūzikas skolotāja Anita Roļskija kopā ar 1.–3. klašu bērniem, arī piektklasniekiem, tāpat 8. un 11. klašu skolēniem. Pirms katra pasākuma pedagoģe ar skolēniem pārrunāja tēmu, kam veltīta sagatavotā lekcija, kāda mūzika skanēs. Savukārt pēc klausīšanās kopā izvērtēts, kādas emocijas izjustas, kas jauns uzzināts. Turklāt koncertlekcijām jau ir pievienotas darba lapas, ko skolotāji var izmantot. Aizkustinoši, ka piektklasnieki vakarā pēc koncertlekcijas par Lāčplēša dienu arī paši devās lāpu gājienā un bija gatavi dziedāt karavīru dziesmas.
Sestklasnieki aizrautīgi piedalījušies Ventspils digitālā centra tiešsaistes audiovizuālajā nodarbībā 3D mākslas darbnīca, iepazinuši 3D printera uzbūvi, par ko jau bija mācījušies datorikas stundās, apguvuši jaunas radošas prasmes, kā strādāt ar datoru. Pirmā semestra noslēgumā 4. un 5. klašu bērni izmantoja Skolas somas finansējumu, lai noskatīties jauno latviešu spēlfilmu Ziemassvētki džungļos.
Tā bija arī lieliska iespēja pēc tam pārrunāt līdzīgo un atšķirīgo latviešu un cittautu tradīcijās.
Laila PAEGLE