6. klases LABAIS darbs

 
13. janvārī  6. klase devàs uz Uzńemèjdarbības atbalsta centru “Sala”. Centrà skolèni uzzinàja, kas Salà notiek ikdienà un piedalījàs ierakumu sveču liešanas darbnīcà. Tàs vadīja Uzńemèjdarbības atbalsta centra vadītàja Inese Mētrińa un darbinieces Ieva un Dace.

Sveču liešana 6. klases skolèniem ir vińu janvàra LABAIS darbs ar mèrki sniegt kaut nelielu, bet palīdzību tiem, kuriem šobrīd jàdzīvo kara apstàkļos Ukrainà. Skolèni uz sveču traucińiem izveidoja arī nelielas uzlîmes ukraińu valodà, uzrakstot sveicienus no Latvijas.
Sestklasnieki priecājas darīt labos darbus gan, lai màcītos būt empàtiski, gan arī atbalsta projekta “Sporto visa klase” aktivitàtes.
Paldies Uzńèmèjdarbības atbalsta centra “Sala” kolektīvam par viesmīlīgo uzńemšanu!
 
Vairāk foto šeit 
Foto autors: Ansis Siliņš