Izzinoša mācību stunda kopā ar uzņēmējdarbības konsultanti

Kas ir uzņēmējs?
️Ko viņš dara?
Kādi uzņēmumi darbojas novadā un tuvējā apkārtnē?

Uz šiem un citiem jautājumiem trešklasnieki meklēja un saņēma atbildes, kad sociālo zinību stundà, apgūstot tematu “Kā pètīt, ko dara uzņēmēji?”, tikās ar Limbažu novada uzņēmèjdarbības konsultanti Elīnu Lilenblati.
Paldies Elīnai par izzinošo stundu!