Pirmklasnieku 100 dienas skolā

 
Liekas pavisam nesen 1. klases skolēni vēra skolas durvis, lai soļotu pretī jaunām zināšanām. Bet klāt jau 7.02., kad  pagājušas 100 dienas skolā.
100 dienas ir laika posms, kad skolèni pierod pie skolas vides, kārtības, ritma un mācās draudzēties, sadarboties.
7. februārī Alojas Ausekļa vidusskolas 1.a un 1.b klasei notika pasākums “100 dienas skolà”.

Pirmklasnieki piestāja dažādās stacijās, kurās gan parādīja savas apgūtās prasmes, gan piedalījās eksperimentos. Paldies visiem staciju pārvaldniekiem – skolotājiem – Inesei, Aivaram, Maijai, Alojas Novadpētniecības centra vadītājai Līgai, 10. klases un 8.b klases skolēniem.
Pie pirmklasniekiem ciemojās arī policijas runcis Rūdis, atgādinot par daudzajiem drošības jautājumiem.
Svētki arī neizpalika bez kliņģera un dejām!
Paldies mūzikas skolotājai Anitai par sagatavoto priekšnesumu!
Gribam novēlēt, lai pirmklasnieki arī turpmāk mācāsar tādu degsmi, prieku un enerģiju !
Paldies skolotàjàm – Lindai un Vizmai! Skolotājai Ingai ātrāku atveseļošanos!
 
Pasākuma videoieskats šeit
Foto šeit (Elizabete Dreimane, Estere Ustrisova)