Lepojamies!

Priecājamies par mūsu skolas 9. klases skolnieka Miķeļa Siliņa sasniegumiem 73. fizikas olimpiādē. 
Iegūts otrs labàkais rezultāts Limbažu novada devītklasnieku konkurencè.
Paldies skolotājam Paulam Apsītim!
Paldies par dalību un uzdrīkstēšanos arī Sanijai Elbretei!