Gatavojamies skolēnu skatuves runas konkursam

 
Kā ik gadu, mūsu skolas skolēni un pedagogi gatavojas Limbažu novada skolēnu skatuves runas konkursam. Konkursa mērķi ir
  • izkopt skolēnos nacionālo identitāti,
  • veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku,
  • attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru.

Konkursa 1. kārta notiks 2023. gada 3. martā Limbažu Bērnu un jauniešu centrā.
Mūsu skolā žūrija, skolotājas –  Iveta Strazdiņa, Inese Bite, Maija Andersone un direktores vietniece audzināšanas jomā Ineta Lopenova lēma, ka konkursā mūsu skolu pārstāvēs – Anete Roļskija, Katrīna Elbrete, Estere Romanovska, Adrija Plūmane, Matilde Blūma, Eliass Jānis Priedīts, Gustavs Eglītis, Kristiāna Seņkova.
Katrs dalībnieks runās vienu dzejas un vienu prozas darbu.
Dalībniekus vērtēs 6 grupās:
  • 1. klases,
  • 2.-3.klases,
  • 4.-6.klases,
  • 7.-9.klases,
  • 10.-12.klases.
Turēsim īkšķus par savas skolas pārstāvjiem!
Paldies skolēniem par drosmi uzstāties!