Lepojamies!

 
Turpinām lepoties ar mūsu skolas skolēniem, kuri uzdrīkstas piedalīties olimpiādēs un spēj pierādīt sev un citiem, ka arī mazā, ārpus administratīvā centra vidusskolā var iegūt labu izglītību, kura ir konkurētspējīga.
 

Šoreiz saņemtas ziņas no 2. posma olimpiādes ģeogrāfijā, kur zināšanās un prasmēs spēkiem mērojās Limbažu novada 10.-12.klašu skolēni.
Sveicam!
Emīlu Kārli Grīnbergu ar 2. labāko rezultātu 10. klašu grupā;
Markusu Jefremovu ar 3. labāko rezultātu un Jāni Šeikinu ar 4. labāko rezultātu 11. klašu grupā.
 
Paldies arī 12. klases skolniecei Elīnai Krūmiņai par dalību un skolotājai Aldai Ķēniņai par skolēnu sagatavošanu.