Limbažu novada skatuves runas konkursā

 
3. martā 7 mūsu skolas skolēni piedalījās Limbažu novada skatuves runas konkursā.
Sveicam konkursa laureātus – Aneti Roļskiju 1. klašu grupā un Esteri Romanovsku 2.-3.klašu grupā ar augstāko pakāpi, Katrīni Elbreti 1. klašu grupā, Matildi Blūmu 2.-3.klašu grupā un Eliasu Jāni Priedīti 4.-6.klašu grupā ar 1.pakāpes diplomu, Adriju Plūmani 2.-3.klašu grupā un Gustavu Egliti 4.-6.klašu grupā ar 2.pakāpes diplomu.

Paldies skolotājām – Inesei Bitei, Smaidītei Rudzītei, Lāsmai Volksonei, Ingai Zariņai, Lindai Barkēvičai un Inetai Lopenovai!
Paldies vecākiem par atbalstu un ieguldīto darbu!