LEPOJAMIES!

9. martā norisinājās Vidzemes konkurss “Balsis” zēnu ansambļiem. Alojas Ausekļa vidusskolas 2.-6. klašu zēnu ansamblis ieguva 1. pakāpes diplomu! Žūrija atzinīgi novērtēja puišu skanīgo un atraktīvo dziesmu priekšnesumu! 
Konkursā piedalījās 18 labākie kolektīvi no visas Vidzemes:  no Cēsīm, Siguldas, Valmieras, Smiltenes, Alūksnes, Mārupes, Ķekavas, Ogres, Limbažiem, Saulkrastiem.

Paldies pedagoģei Anitai Roļskijai!
Paldies vecàkiem par atbalstu!