Mācības ārpus skolas

 
 
Mācāmies ne tikai skolā, bet arī ārpus skolas. 
Martā skolotāja Agnese kopā ar 6. klasi vēstures un sociālo zinību stundās viesojās vietējos uzņēmumos, jo skolēni patlaban apgūst tēmu par uzņēmējdarbību.
Iepriekš darbojoties klasē, skolèni ģenerēja savas biznesa idejas, veidoja plānus, apzināja nepieciešamos resursus un prasmes, mācījās aprēķināt peļņu.

Ciemojoties Sia “Tēraudiņi” Ungurpilī, skolēni  uzzināja, kā top lieli biznesa plāni, kuros biznesa ideja rakstāma ne vairs uz vienas, divām lapām, bet gan pārtop vairākos dokumentu sējumos. Izstaigāja jaunuzceltās graudu kaltes telpas, uzzināja, kā norit graudu kontrole, svēršana, kaltēšana un glabāšana. Uzņēmuma saimnieks Valdis un darbiniece Inese pacietīgi stāstīja un rādīja. Uzzināja, ka pat tiem, kuru prasmes un intereses saistītas ar mūsdienu tehnoloģijām, iespējams darbs lauksaimniecībā, jo mūsdienās graudu ceļā no lauka līdz patērētājam regulē virkne tehnoloģiju.
Paldies samniekam par cienastu un viesmīlīgo uzņemšanu, Inesei par uzaicinājumu, atbalstot jauniešus un skolēnu vēlmi izzināt vairāk, lai mācību process kļūtu aizraujošāks!
Sia “Karlo auto” sestklasnieki uzzināja vairāk par vienu no uzņēmējdarbības veidiem – pakalpojumu sniegšanu. Noskaidroja, kā top biznesa ideja, kā ideju novest līdz realizācijai. Paldies Vēsmai par atsaucību!
 
Bet par to, kā darbojas pašvaldība uzzināja 5.a un 5.b klases, ciemojoties Alojas apvienības galvenaja ēkā Alojā.
Piektklasnieki sarunās ar pārvaldes pienākumu izpildītaju Rihardu Būdu un juriskonsulti Lieni Bergu centās noskaidrot, ko dara pašvaldība, kādus uzdevumus tā pilda, kā veidojas budžets un kādām vajadzībām to izlieto.
 
Un arī 1.a klase kopā ar skolotāju Ingu martā mācījās ārpus skolas – apmeklēja Valmieras muzeju, kurā skolēniem bija iespēja iejusties mākslinieka ādā un apgleznot savus krekliņus. Neonijā skolēniem bija iespēja iepazīt noslēpumaino fantāziju zemi, kurā bija iespēja saklausīt dažādas skaņas un vērot mākslas darbus, kuri gleznoti ar speciālām neona krāsām.