Skolēnu pavasara brīvdienās skolotāji mācās

 

Pavasara brīvdienās, kad skolēni atpūtās, skolotāji gatavojās jaunajam mācību cēlienam, apmeklējot dažādus  profesionālās meistarības pilnveides kursus, seminārus un cita veida aktivitātēs, rūpējoties par savas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.

Daudzi no mūsu skolotājiem devās uz pedagogu starpreģionālo konferenci Limbažu Valsts ģimnāzijā, lai papildinātu zināšanas par tekstpratību.
 
TEKSTPRATĪBA – pratību kopums, kas nepieciešams, lai cilvēks spētu prasmīgi un mērķtiecīgi darboties ar daudzveidīgiem tekstiem dažādās dzīves situācijās.
Konferences 1.daļā klausījāmies Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas profesores Sanitas Martenas lekciju par tekstpratības nozīmi izglītībā, pēc tam par skolēnu rezultātiem tekstpratībā Latvijā informēja un ar idejām dalījās LU Starpnozaru inovāciju izglītības centra direktore Dace Namsone.
Konferences 2.daļā katrs pedagogs ņēma dalību divās sev interesējošās grupu nodarbībās par tekstpratības tēmu.
 
Mūsu skolotāji piedalījās arī Ideju dienā skolotājiem, kuru organizēja Riga Business School un  Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, LMT un Tet atbalstu. Konferencē izglītības un tehnoloģiju eksperti dalījās gan ar pieredzes stāstiem, gan iepazīstināja ar metodēm un digitāliem rīkiem jēgpilnai tehnoloģiju mācīšanai.
 
Guvām ļoti daudz interesantu ideju, ko  izmantosim ikdienas darbā.