Skolēnu veidotas galda spēles

Skolas gaiteņos spēļu klāsts papildinās!
Paldies 7. klases skolēniem un skolotājàm Rūtai Ezerniecei un Inesei Strazdiņai!