Pedagogu kursi Spānijā

 

Uz Erasmus+ projekta “Kompetenču stiprināšana” pēdējiem un noslēdzošajiem kursiem no  Alojas Ausekļa vidusskolas –  laikā no 2. aprīļa līdz 8.aprīlim – devās 2 vidusskolas pedagogi. Par “IDevelop”  kursiem “7 Steps to Project-Based Learning” – projekta metodes izmantošanu skolā –  sīkāk stāsta paši pedagogi.

 

Atziņas:

 • izzinājām 7 soļu projekta veidošanas metodi, ko varēsim veiksmīgi pielietot darbā ar skolēniem un kolēģiem, lai meklētu risinājumus mums aktuālām problēmām;
 • vērtīga likās tā metodes daļa, kurā mācījāmies uzdot jautājumus (atvērtos, slēgtos) saistībā ar savas grupas izvirzīto problēmu;
 • guvu apstiprinājumu tam, ka, ļaujot darīt skolēniem pašiem, viņi iegūst daudz vairāk nekā, ja mācīšanās ir pedagogcentrēta;
 • vērtīgas bija diskusijas ar Īslades kolēģiem par līdzīgām problēmām izglītībā – saskarsmē ar kolēģiem un skolēniem;
 • ikdienas darbā izmantošu dažādas “ledus laušanas” metodes, lai saliedētu skolēnus un mācītos veiksmīgāk pārvarēt komunikācijas barjeru;
 • ļoti patika, ka aktivitātes bija daudz un dažādas, varējām izmēģināt sadarbībā ar Īslades kolēģiem, lai pēc tam veiksmīgāk īstenotu savā skolā.

 

Liāna Lilenblate-SipkoŠī bija kolosāla iespēja iepazīties ar Īslandes skolotājiem, uzzināt viņu ikdienas lielākās problēmas un pozitīvos aspektus izglītībā, dalīties pieredzē un kopā mācīties jaunas lietas izglītības jomā atraktīvās spāņu kursu vadītājas Maria Isabel Hernandez Diaz vadībā.

Pamatlietas, ko apguvām:

 • projektā balstīta mācīšanās ir izaugsmes iespēja gan skolēnam, gan skolotājam;
 • veiksmīgākam rezultātam – mācību procesu saistīt ar reālām dzīves problēmām un nepeiciešamībām;
 • mācies darot;
 • lielus projektus sadali mazākos solīšos;
 • par projektu atbildīgs ikviens iesaistītais;
 • projektā katram sava loma, savi uzdevumi;
 • svarīgs katrs un katra sasniegums;
 • darot uz priekšu, reflektē par paveikto;
 • veiksmes atslēga – precīzi uzdots jautājums;
 • efektīva ir sadarbība kustīgās aktivitātēs.

 

Maija Andersone

 

Alojas Ausekļa vidusskola īsteno Erasmus+ projektu “Kompetenču stiprināšana” 2022-1-LV01-KA122-SCH-000073673.  Apstiprinātais 100% ES finansējums projektam ir 41453,00 EUR Tā ietvaros šajā mācību gadā vēl notiks ēnošana skolā Polijā.

Foto ieskats šeit