Akcijas “ATPAKAĻ UZ SKOLU / ATPAKAĻ UZ UNIVERSITĀTI” pasākums

Aprīļa vīidū skolā viesojās un ar 8.-11.klašu skolēniem tikās akcijas “ATPAKAĻ UZ SKOLU/ATPAKAĻ UZ UNIVERSITÀTI” stāstniece, Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāne Anžela Jurāne-Brēmane, lai sarunàtos par Eiropas Savienības iespējàm, vērtībàm un pastāstītu par savu darba ikdienu.
Skolèni atsauca atmiņà un uzzināja daźàdus faktus par ES, iesaistījās diskusijà.

Aktīvàkais sarunas dalībnieks, 11. klases skolnieks Markuss, no viešņas saņèma nelielu balviņu.
Akcija Latvijà notiek jau 15. gadu.Tās pirmsàkumi meklējami Vācijà, kas 2007. gadà, būdama prezidèjošà ES Padomes dalībvalsts, aicināja stāstniekus tikties ar jauniešiem.