Kā jaunieši var iesaistīties, līdzdarboties un pieņemt lēmumus vietèjās kopienā?

 
 
To sociālo zinību stundās centās noskaidrot devītklasnieki, apgūstot tēmu par sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
Noskaidrojām, ka demokrātiskā valstī paust savu viedokli, lai kaut ko mainītu, var dažādi – piketos, mītiņos, vēlēšanās, akcijās, labdarības pasākumos, projektu konkursos un vēl daudz dažādos veidos.
Kopà ar klases audzinātāju/sociālo zinību skolotāju Liānu skolēni nolēma praktiski pārbaudīt, vai ar savu rīcību un uzdrīkstēšanos iespējams kaut ko mainīt, uzlabot un pārveidot vietējās kopienas mērogā.

Martā ģenerējām idejas, spriedām, pētījām, meklējām informāciju, konsultējàmies, rēķinājām, veidojām izmaksu tāmes un visbeidzot rakstījām projekta pieteikumus, noformējām atbilstoši prasībām, lai piedalītos Limbažu novada rīkotajā jauniešu iniciatīvas projektu konkursā.
Kopumā klase, strādājot grupās, iesniedza 4 idejas.
 
Esam gandarīti, ka projektu izvērtēšanas komisija lēma atbalstīt visas četras:
▶️Higiēnas preču bankas izveidi meitenēm un izglītojošu lekciju rīkošanu higiēnas jautājumos;
▶️Tāllēkšanas infrastruktūras atjaunošanu un atdzīvināšanu – Alojā;
▶️ Atpūtas istabas labiekārtošanu Alojas Ausekļa vidusskolā;
▶️Jauniešu istabas iekārtošanu Alojas Auskeļa vidusskolā.
Paldies vecākiem, īpaši Helēnas mammai, kuri ar viedu padomu atbalstīja jauniešus projektu pieteikumu tapšanas procesā!
Drīzumà ķersimies pie ideju realizēšanas!