Imantam Ziedoni 90

Stāv bišu strops uz kontrolsvariem.

Tas esmu es. Un katra stunda kā bite

manī medu nes. Kad beidzas diena,

uz kontrolsvariem es sevi sveru.

Cik daudz no medus es dodu citiem 

un cik pats dzeru.

(I. Ziedonis)

 
3.maijā mūsu skolā atzīmējām Imanta Ziedoņa 90. jubileju.
Pèc skolotājas Ilonas uzaicinājuma – 3. stundu sākām ar  atmiņàm par izcilo personību Latvijas kultūrtelpā.
Skolotāji skolèniem lasīja dzeju, epifānijas, skatījās animācijas filmas, klausījās dziesmas ar I. Ziedoņa vārdiem.

Paldies skolotājai Aivai par izstādi!
Paldies skolotājai Ilonai !
Paldies visiem, kuri piedalījās I. Ziedoņa dzimšanas dienas svinībās!