Mācāmies ārpus skolas

 
15. maijā skolotājas Agnese un Irēna kopā ar 7. klasi mācību stundu par viduslaikiem aizvadīja Cèsu pusē Āraišos un Cēsu pilī.
Lai labāk apgūtu šo vēstures periodu, skolēni apskatīja un izpētīja Āraišu ezerpils kompleksu, atraktīvā izlaušanās spēlē tika pārbaudītas apgūtās zināšanas par Latvijas vēsturi senākajā periodā.
Pēc tam mācību process turpinājās Cēsu pils dārzā. Tur tika izmēģinātas dažādas viduslaikos iecienītas aktivitātes – sacensības ar salmu maisiem, šķēpa mešana mērķī, iešana ar koka kājām un citas tā laika nodarbes. Vēsture stāsta, ka zēni 14 gadu vecumà jau tolaik varēja kļūt par bruņiniekiem.
Noslēgumà aizvadīja mūsdienu izklaides – lāzeru kaujas Beverīnà.