LEPOJAMIES!Skatuves runas konkursa 2.kàrtā, ko vērtēja Valsts Izglītības satura centra kompetentā žūrija, I pakāpes atzinību  saņēmuši mūsu talantīgie skatuves mākslinieki:
pirmklasniece Anete Roļskija;
otrklasniece Estere Romanovska;
piektklasnieks Eliass Jānis Priedītis.
Paldies skolotājām par jauno talantu sagatavošanu un vecākiem par atbalstu un rūpēm ikdienā!