Projekta “Latvijas skolas soma” pasākums

 
16.maijā skolā ciemojās kultūras un neformālās izglītības centrs “Ziedoņa klase” ar nodarbībām, kurās iepazinām Imanta Ziedoņa daiļradi nedaudz neierastā veidā.
Lai nodarbībās varētu veiksmīgi darboties
1.-4. klases bija izlasījušas Dzintaraino pasaku, bet 5.-8. klases pasakas no grāmatas “Blēņas un pasakas”.

1.-4. klases veica uzdevumus krāsainās lapās, meklējot burtu jūklī vārdus, minot tos. Skolotāji priecājās, ka uzdevumi bija labi sagatavoti un bērniem saistoši, un skolēni iesaistījās ar prieku.
5.-8. klases savas zināšanas pārbaudīja izlaušanās spēlē. Skolēnus sagaidīja lādes, kurās slēpās dažādi uzdevumi. Komandas risināja uzdevumus, kuri balstīti Imanta Ziedoņa pasakās.
 Skolēni padziļināti iepazina Imanta Ziedoņa pasakas, veicināja sadarbības prasmes, attīstīja lasītprasmi, radošumu un izzināja rakstnieka vērtības.
Aktivitāte notika ar projekta “Latvijas Skolas soma” finansiālu atbalstu.