Lepojamies!

 
Ik gadu, noslēdzoties kādam mācību posmam, suminām tos skolēnus, kuri mācījušies labi, teicami un izcili.
Pateicoties biedrības “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” dāsnajiem ziedotājiem, skolēni (no 5. līdz 8. klasei) saņem arī naudas balvas 20 un 30 eiro apmērā, atbilstoši sasniegtajam mācību darbā.
Šogad īpaša pateicība no skolēniem, lai aizceļo pie Alojas Ausekļa vidusskolas absolventa JĀŅA BIRZGAĻA, kurš skolēnu sumināšanai ziedoja 300 eiro. PALDIES!