Projekta dienas

 
22. un 23. maijā skolā mācīšanās notika citādāk.
Skolēni kopā ar dažādu priekšmetu skolotājiem veidoja projektu par brīvi izvēlētu tēmu saistībā ar Portugāli un Itāliju.
Abas valstis projektu veidošanai izvēlētas, jo šajā mācību gadā iesaistījāmies programmas “Erasmus+” projektā “Kompetenču stiprināšana”. Mūsu skolēnu grupas kopā ar skolotājām oktobrī un aprīlī viesojās abās iepriekšminētajās valstīs.
Tāpat arī vairāki skolotāji pabija kursos Spānijā, kur apguva dažādas mācību metodes.

ieskats mūsu projektu dienās, kurās mācījāmies sadarboties, darboties praktiski visdažādākajās jomās un veidos, ieguvām jaunu informāciju, mācījāmies to apstrādāt, lai izveidotu brīnišķīgus darbiņus.
1.a klase spēlēja futbolu, cepa kūciņas, veidoja plakātu par Portugāli.
1.b klase centās noskaidrot vairāk par itāļu picu vēsturi. Lai viss parpicām būtu daudz skaidrāks, kopā ar skolotājām ķērās pat pie picu cepšanas.
2. a klase nopietni ķērās pie darba, lai noskaidrotu Portugālei raksturīgo.
2. b klase cītīgi pētījusi saulaino zemi. Klausies un skaties, varbūt uzzināsi ko jaunu!
3. klase mācījās portugāļu valodu. Nav nemaz tik viegli!
5. a klase izveidoja trīs animācijas filmiņas
Par okeānu
Par modi
Par futbolu
6. klase piedāvāja iepazīt Itāliju interaktīvā veidā, izveidojot atmiņas spēli, viktorīnu platformās Kahoot un Quizizz, digitālu Itālijas vēstures laika līniju un prezentāciju.
8. klases projektu veidoja par sev tuvām tēmām – mūziku, viedierīcēm un pusaudžu savstarpējām attiecībām.