Jauno reindžeru aktivitātes

 
Jūnija sākumā Jaunie reindžeri no Salacgrīvas, Alojas, Strenčiem un Viļķenes tikās Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Jauno reindžeru vasaras pasākumā Viļķenē!
No mūsu skolas uz pasākumu  devās vairāki mūsu skolas jaunieši – Kristers Krūmiņš, Meinards Mazulis un Gunita Džaparova, kuri skolotājas Lindas Bēces vadībā darbojas interešu izglītības pulciņà “Jaunie reindžeri”.

Ko Jaunie reindžeri darīja vasaras pasākumā, info no Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Jaunie reindžeri Facebook lapas:
Pasākuma pirmajā norises dienā jaunieši:
☘️ Izspēlēja saliedēšanās spēli;
☘️ Devās izpētes gājienā pa skolas dabas taku, kā arī grupās ģenerēja idejas, kā varētu papildināt šīs takas aktivitāšu piedāvājumu;
☘️ Pastāstīja, ko jaunieši ir darījuši savās Jauno reindžeru grupās, kā arī dalījās ar saviem pētījumu rezultātiem;
☘️ Piedalījās aktivitātē “Tūrisma iemaņas”, kuras laikā komandās uzcēla brezenta telti, pārvarēja “purvu”, pārdedzināja aukliņu un pildīja citus uzdevumus.
Pasākuma otrajā dienā Jaunie reindžeri:
☘️ Ņēma dalību pārgājienā “Solis tuvāk otram”, kas norisinājās dabas liegumā “Vitrupes ieleja”. Pārgājiena laikā jaunieši pārmērīja Vālodzes dižozolu, iepazina kritalas, uzzināja par sacensību dabā, kā arī klausījās stāstu un vēsturiskus faktus par Brīdagas ciematu, kurš kā zināms vēsturiski skaitījās kā 101 kilometrs;
☘️ Kopā ar personīgās izaugsmes treneri Reini Širokovu jaunieši veica personīgas izaugsmes uzdevumus, pārrunāja kā domas ietekmē cilvēka emocijas, kā arī mācījās nospraust veselīgas robežas un attīstīja sevī spēku pateikt nē.