Centralizēto eksāmenu rezultāti

 
Saskaņā ar pašvaldībā lemto un ministrijā saskaņoto, 1. septembrī mācības pie mums neuzsàks desmitklasnieki.
Visi 17 pamatskolas beidzēji devušies citviet – uz Valmieru, Cēsīm, Rīgu.

Mēs esam gandarīti, ka mūsējie zināšanās un prasmès spējuši konkurēt ar lielo skolu beidzējiem, pretēji sabiedrībà valdošajam uzskatam, ka kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību mazajās skolàs nevar iegūt.
VAR!!!
 

To pierāda centralizēto eksāmenu rezultāti. 

Lūk, 9. kl. CE vidējie rādījumi mūsu skolà:

📊MATEMĀTIKĀ 60,41% (valstī 51%);
📊LATVIEŠU VALODĀ 70,41% (valstī 58%);
📊ANGĻU VALODĀ 73,53% (valstī 67%).

Augstākie individuālie sasniegumi matemātikā – 92%, angļu valodā – 95%, latviešu valodā – 90%.

Paldies mūsu skolotāju kolektīvam par milzīgo darbu, kas ieguldīts darbā ar jauniešiem!

Paldies vecākiem par ieinteresētību sava bērna izaugsmē, par atbalstu un rūpēm ikdienā!

Paldies mūsu mīļajiem, aktīvajiem un gudrajiem jauniešiem par atbildību un centību, mācoties Alojas Ausekļa vidusskolā!