Ēnošana Radomā Polijā

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus+ projekts “Kompetenču stiprināšana” noslēdzās augustā ar ēnošanas vizīti 3.vidusskolā Radomā. Mobilitātes laikā pedagogi iepazinās ar skolu, tikās ar administrāciju, skolotājiem, lai pārrunātu mācību procesa organizēšanu, apskatīja klases, laboratorijas. 

Vizītes laikā secinājām, ka Latvijā pamazām sistēma top sakārtotāka, kamēr Polijā vēl arvien vecāki pērk mācību līdzekļus un  kopējamo papīru skolai, skolotāji par saviem līdzekļiem remontē klases telpas. Poļu partnerskolā visās klasēs ir virs 30 skolēniem klasē, trūkst telpu. Savdabīgs risinājums sadarbībā ar pilsētu lietusūdens novadīšanai, lai samazinātu kanalizācijas izdevumus, bija skolas teritorijā ierīkots neliels dīķis, kam apkārt veidota neliela dabīga pļava, kuru nepļauj. Vizītē uzzinājām arī par Radomas un Polijas vēsturi, apmeklējām muzejus. 

Poļu partnerskolas pedagogi jau drīzumā septembrī ieradīsies atbildes vizītē Alojas Ausekļa vidusskolā. 

Alojas Ausekļa vidusskola īsteno Erasmus+ projektu “Kompetenču stiprināšana” 2022-1-LV01-KA122-SCH-000073673.  Apstiprinātais 100% ES līdzfinansējums projektam ir 41453,00 EUR.

Sagatavoja Vineta Tiltiņa