Pie mums ciemos skolotāji no Polijas

 
19. un 20. septembrī mūsu skolā viesojās kolēģi no Polijas, kuri Latvijà ieradās pieredzes apmaiņas braucienà programmà “Erasmus+”.
Pirmajā dienà kopà ar viesiem izstaigàjàm skolu, pastāstījām par neseno ēkas pàrbūves procesu. Vidusskolnieku Jàņa un Emīla vadībà ciemiņi iepazinās ar skolas vēsturi Alojas Novadpētniecības centrā. Jauniešiem šī bija lieliska prakse un pieredze angļu valodas lietošanā. Dienas noslēgumā poļu pedagogi iesaistījās dzejas dienas aktivitàtēs.

Otrajā dienà poļu kolèģi apmeklēja mācību stundas, iepazinās ar vērtēšanas kārtību, màcību procesa organizàciju.
Paldies mūsu skolotājàm Rūtai Ezerniecei, Lindai Bēcei, Agnese Avotiņa Ulmei, Vineta Tiltinai par uzņemšanu savās màcību stundās.