Karjeras nedēļa 2023

No 16. līdz 20. oktobrim visā Latvijā notika Karjeras nedēļa, kuras tematika šogad bija “Tavs prasmju portfelis”. Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.

Tās laikā jauniešiem ir iespēja:

 • iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,
 • tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
 • apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.

Lūk, ko Karjeras nedēļā darījām Alojas Ausekļa vidusskolā:

 • Pie mums šodien viesojās Valmieras Drāmas teātra aktieris, mūsu skolas absolvents RŪDIS BĪVIŅŠ.
Rūdis tikās ar 7., 9., 11. klašu skolèniem, lai sarunātos par dzīves izvēlēm, par grūtībàm ceļā uz profesionālo aktiermākslu. Jaunais aktieris atklāja to, kā vidusskolas laikà pamazām pilnveidojis prasmi uzstàties, atklājis dzejotprieku un līderības talantu.
Paldies, Rūdi, par dalīšanos pieredzē un dzīvesstāstā, kas iedvesmo!
 
 • 7. klases skolèni iepazina, kàda ir daktera klauna loma sabiedrībā un profesijas neredzamā puse. Par to skolèniem pastàstīja viens no 40 Latvijà stràdàjošajiem dakteriem klauniem – 7. klases skolèna Sīmańa mamma – LĪGA SILIŅA.
Skolèni uzzinàja: ar ko atškiras dakteri klauni no cirka klauniem; kà klauni iepūš telpà gaisu, kas patīk visiem; kà palīdzèt slimniekiem justies labàk; kur un ko màcàs dakteri klauni; uzzinàja un veidoja izpratni par to, kas ir empàtija; kopīgi dziedàja dakteru klaunu dziesmu.
Paldies dakterim klaunam – Līgai Silińai par interesanto stàstījumu!
 
 • 7.klases skolēni piedalījās arī  Vislatvijas IT eksāmenā, kurā sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru “Karjeras nedēļas” ietvaros aicināja skolēnus   piedalīties un noskaidrot savas zināšanas par digitālo pasauli, IT profesijām, drošību internetā.
 • 2.b klases skolēni  un viņu audzinātāja Kristīne Pētersone  tikās ar KĀRLI BROMU, kurš patlaban veic operatīvā dežuranta pienākumus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Operatīvās pārvaldīšanas nodaļā Rīgā, bet darba gaitas dienestā savulaik sācis Limbažu novadā.
Kārlis pastāstīja par to, ko dara ugunsdzēsēji, kas šajā profesijā jāprot, piedāvāja veikt izzinošus uzdevumus, kā arī ļāva uzlaikot savu formastērpu un apbrīnot koši sarkano darba auto.
 • 6.a klases skolēni klases stundā uzzināja par vecmātes profesiju. Par to sestklasniekiem pastāstīja skolas medicīnas māsa KRISTĪNE ZEME, kura ir ieguvusi vecmātes kvalifikāciju.
 • 2.a klase un skolotāja Inga Zariņa devās  ciemos pie Valsts Ugunsdzēsības un glàbšanas dienesta Alojas posteņa ugunsdzēsējiem, lai izzinātu ugunsdzēsēju profesijas noslēpumus.
 • Ko dara bibliotekārs – to 1.b,3.a, 3.b klase kopà ar klases audzinātājām noskaidroja Alojas pilsētas bibliotēkā, kur sarunājās ar bibliotēkas vadītāju SARMĪTI FRĪDENFELDI. Tāpat skolēni iepazina Bērnu un jauniešu žūrijas 2023 grāmatu klāstu.
 • 3.a klase centās noskaidrot, kas nodrošina ikdienas darbu skolā un, kādus pienàkumus katrs darbinieks veic❔️
  Trešklasniekiem ir arī savas sapņu profesijas- motokrosa braucējs, sporta skolotājs, mākslinieks, direktore, bērnudārza audzinātāja, inženieris, dejotāja u.c.
  Darbojoties ar profesiju kartītēm, sākumskolēni uzzināja, kas ir arborists, ornitologs, tiesnesis, arheologs un stjuarts.
  irmo mācību cēlienu 1.a un 1.b klases skolēni noslēdza ar interesantu tikšanos.
  Bet Karjeras nedēļas noslēdzošajā dienā pie pirmklasniekiem ciemojās alojietis – uzņēmējs, motobraucējs MĀRIS MIEZĪTIS.
  Viņa stāstījumu papildināja fotogrāfijas un videokadri no sacensībām.
  Vislielāko prieku sagādāja iespēja apskatīt motociklus, paklausīties motora rūkoņu un izpētīt ekipējumu. Pats galvenais – skolēni saprata, ka ir daudz jāmācās un jāstrādā, lai piepildītu savus sapņus. Paldies Mārim Miezītim par atsaucību!
KARJERAS nedēļas foto ieskats šeit