Tikšanās ar personību – bokseri Mairi Briedi

 
Ar interesantu stāstîjumu par paša piedzīvoto un iedvesmojošiem ieteikumiem, kā jau tagad padomāt katram par savu nākotni, skolà pie mums viesojás bokseris Mairis Briedis.
Lūk, vińa ieteikumi 4.-11. klašu skolèniem:

⏺️visvèrtîgàkàs ir zinàšanas;
⏺️vislielàkà laime ir disciplîna;
⏺️augstàkà izglîtîba màca citàdàk domàt;
⏺️ja tu nodarbojies ar sportu, tev jàizglîtojas;
⏺️jau tagad domà, ko tu gribi;
⏺️pateikts aizskarošs vàrds sàp vairàk kā fizisks sitiens;
⏺️nevar atgriezties pagátnè un izmainît savu startu, bet var startèt tagad un izmainît savu finišu.
 
Video šeit