Ojāram Vācietim 90

 
13. novembrī, uzsākot mācību stundu, skolotāji dažas minūtes veltīja sarunai vai aktivitātei par mūsu izcilo dzejnieku Ojāru Vācieti, kuram šogad atzīmē 90. gadadienu.
Lūk, daži piemēri, kā iepazinām O.Vācieti:
  • Eksperiments dabaszinībās – vai mācību stundas laikā, vienlaicīgi mācoties par spēkiem, var iemācīties O.Vācieša dzejoli “Latvija”?;
  • Domnīca latviešu valodas stundā “Kas O.Vācietim kabatā?”;
  • Matemātikā īss ieskats dzejnieka biogrāfijā un viņa darbu atskaņošana (dziesma “Tu esi Latvija” un multfilma “Kabata”);
  • Datorikā – video fragments ar autora ierunātu dzejoli – “Es dzinu jokus…”;
  • Literatūrā O.Vācieša dzimšanas dienas dzejoļu skaļlasījums.
  • Angļu valodā dzejas tulkojums, jautājumi par dzejnieku, O.Vācieša sarakstītā dzejoļa “Astoņi kustoņi” dziesmas klausīšanās;
  • Sākumskolas klasītēs – virtuālais muzeja apmeklējums, dzejas lasījumi.