Daudz laimes, Latvija!

 
17. novembrī mūsu skolà atzīmējām Latvijas 105. gadadienu.
Rīts sākās ar 6.b klases skolnieka Eliasa Jāņa Priedīša uzrunu skolas kolektīvam.
Vēlāk pie mums viesojās folkloras kopa “Vilkači”, kas ar seno dziesmu un tradīciju palīdzību raisīja skolēnos dzimtenes mīlestību. Vīri spēlēja senos mūzikas instrumentus un demonstrēja karavīra ekipējumu, ieročus. Koncertlekciju papildināja stāstījums par Latvijas vēsturiskajiem notikumiem.
 
 Pēc koncerta klasēs notika viktorīnas par Latviju, bet pirmklasnieki kopā ar  klases audzinātājām un Alojas Novadpētniecības centra vadītāju Līgu Modernieci apmeklēja Lāčplēša ordeņa kavalieru un dzejnieka Ausekļa atdusas vietas Alojas kapos un godināja viņu piemiņu, noliekot pašu darinātas sveces un sarūpētos ziedus.

Skolēni un ikviens novada iedzīvotājs svētku nedēļā varēja piedalīties interaktīvā spēlē Alojas pilsētvidē, ko sagatavoja matemātikas skolotāja Laila Riba, vēstures skolotāja Agnese Avotiņa-Ulme sadarbībā ar Alojas apvienības iestādēm – Alojas Dienas centru un Alojas Novadpētniecības centru.
 
 Latvijas dzimšana dienā, 18.novembrī, Eliass ar runu uzstājās Latvijas Nacionàlajā teātrī, kur norisināsies valsts svētku koncerts.
Eliass runu sagatavoja, piedaloties Valsts prezidenta kancelejas rīkotajā konkursā, kur varēja iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot 18. novembra svētku uzrunu tautai. Viņa sagatavotā runa tika atzīta par labāko 5.-6.klašu grupā.
Skolēnu konkursam sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Vītola. Paldies!
Pateicība arī Eliasa ģimenei par atbalstu ceļā uz izcilību!
 
 
Elisa runa 18. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī šeit
 
Apsveikums Latvijai dzimšanas dienā šeit