Eiropas medus brokastis

 
1. decembrī ar 4.-6. klašu skolēniem sarunājās bitenieks Nils Neretnieks no Salacgrīvas puses.
Jaunais uzņēmējs ir viens no aktīvajiem savas nozares pārstāvjiem, kas iesaistījies pasākumā “Eiropas medus brokastis”.

Tikšanās deva iespēju no biškopja uzzināt, kā rodas medus, sarunāties par medus ievākšanas nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī, protams, degustēt medu un citus biškopībā ražotos produktus.