Aicinām katrā ģimenē izvērtēt situāciju saistībā ar laika apstākļiem

Ņemot vērā sinoptiķu prognozes par aukstu laiku naktī uz 8. janvāri, informējam, ka atbilstoši MK Nr.610 skolēni neapmeklē izglītības iestādi:
  • vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C;
  • vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C.

Ņemot vērā, ka gaisa temperatūra skolēna dzīvesvietā un izglītības iestādē var atšķirties, vecàkiem jāpieņem lēmums par to, vai bèrns apmeklēs skolu.
Alojas Ausekļa vidusskolā màcību procesā izmaiņas netiek paredzētas. Mācību stundas notiks, pulciņi, pagarinātās dienas grupas darbosies ierastā režīmā.
Aicinām katrā ģimenē izvèrtēt situāciju, sargājot bērnu veselību.