Barikāžu atceres aktivitātes

Aizvadītā nedèļa, no 22.līdz 26.janvārim, pagājusi Barikāžu laika zīmē.
Mācību stundās, izmantojot dažādas aktivitātes, skolotāji raisīja skolēnos interesi un atsvaidzinàja zinàšanas par 1991.gada vēstures notikumiem Rīgā.
Bibliotekārajās stundās, papildinot zināšanas par vēsturiskajiem notikumiem, skolēniem bija iespēja arī pašiem celt barikàdes.
Sporta stundās aktivitāšu mērķis bija veicināt startēģisko domāšanu, veicināt sadarbības prasmes, izspēlējot sava cietokšņa aizstāvēšanu no pretējās komandas. Skolēni bija sajūsmā par šāda veida aktivitāti.

Nedēļu noslēdza pasākums skolas parkā. Pie ugunskura skolas saimi pulcēja 11.klases skolēni, kuri skolotājas Inetas vadībà apgūst kursu “Kultūra un māksla I”. Ģērbušies padomju laikam raksturīgā apģērbà, vienpadsmitie veidoja atbilstošu noskaņu, alkas pēc brīvības. Pasākumā atskaņoja vidusskolēnu sagatavotās intervijas ar skolotājiem, kuri bijuši klātesoši vēsturiskajos notikumos. 5. klase kopà ar skolotāju Agnesi gatavoja sviestmaizes un cienàja ar siltu tèju.