Lepojamies!

9. februārī Limbažos notika mūzikas konkurss, ko organizēja Limbažu Bērnu un jauniešu centrs.
Turp devās arī mūsu skolas lepnums – skanīgais 2.-7.klašu zēnu vokālais ansamblis skolotājas Anitas Roļskijas vadībā.
Esam gandarīti par mājup pārvesto I pakāpes diplomu.
Paldies skolotājai Anitai un zēniem par ieguldīto darbu!
 
Paldies zēnu vecākiem par motivēšanu un atbalstu ceļā uz bērnu izaugsmi