100 dienas skolā

 
Pirmās 100 dienas skolā!
Varen čakli, zinātkāri un aktīvi tās pavadījuši mūsu 30 pirmklasnieki.
Aizvadītajā piektdienā, tieši pirms došanās brīvlaikā, notika 100. dienas svinības.

6 darbnīcās un stacijās – muzejā, robotikas klasē, smilšu zīmēšanas darbnīcā, matemātikas un latviešu valodas stūrītī, sarunās par drošību kopā ar Valsts policijas runci Rūdi un bebru Bruno, – pirmklasnieki pārbaudīja zināšanas un radoši darbojās.
Aktivitāšu noslēgumā katrs pirmklasnieks tika pie diploma, un visi kopā baudīja īpašo svētku klinģeri 100 formā.
 
*Smilšu zīmēšana notika, pateicoties kultūrizglītības projektam “Latvijas Skolas soma”.
 
Paldies 11.klasei, novadpētniecības muzeja vadītājai Līgai Moderniecei, skolas skolotājiem.