Lepojamies!

 
Esam patiesi lepni un gandarīti par mūsu skolēnu – Melisas (5.klase), Samantas (6.a klase), Eliasa (6.b klase) un skolotāju – Smaidītes Rudzītes, Ilonas Vītolas gūtajiem panākumiem Limbažu novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5. un 6.klašu grupās.

Pateicamies par piedalīšanos un uzdrīkstēšanos Reinim Lūsim un Ievai Vīķei.