67. Žetona vakars

 
 
8.martā, Žetona vakaru aizvadīja mūsu 12. klases skolēni.
Svinīgajā pasākuma daļā divpadsmit jaunieši saņēma savu piederības zīmi skolai. Šis bija 67. Žetona vakars Alojas Ausekļa vidusskolas vèsturē.
Skolēnus uzrunàja direktore Ina Šternfelde un novada izglītības darba speciàliste Ilze Kapmale, klases audzinātàjs Imants Dalka, 11.klases kolektīvs, vēlot pieņemt atbildīgus lēmumus, izvērtēt paveikto, lai izvirzītu nākamos mērķus. Tāpat neizpalika vēlējumi sekmīgai eksàmenu sesijai.
Vakara otrajā daļā abiturienti izrādīja vienu no iestudētākajām lugàm Latvijā – Baibas
Junkevičas komēdiju “Ak, šī jaukà lauku dzīve!”, kurā attēlots pilsētnieču piedzīvotais laukos.

Iestudējumu palīdzēja sagatavot un režisores pienākumus uzņēmās bijusī skolas pedagoģe Līga Gūtmane, kura nu jau vairākus gadus ir pelnītā atpūtà, bet sirdī arvien ir mūsējà un seko notikumiem skolà.
Paldies, Līga!